Hanne Skjold Knudsen / En mulig definition...

En mulig definition...

Hvordan og hvad registrerer vi? Hvordan forstår vi det, vi registrerer? Erindringer, forestillinger og viden om fortid, nutid og fremtid væver tilsammen det eller de steder, hvorfra vi som individ og samfund begriber og værdisætter verden, og hvor ud fra vi agerer.
 
Jeg forsøger i min kunst, at undersøge det felt, hvor livet og samtiden i bredeste forstand skabes. Paradokset. Begrænsningen. Muligheden.
Hvordan livet ses eller kan ses. Hvordan det forstås eller kan forstås. 
En pågående fortælling.

Jeg vil gerne kommunikere med betragteren. Både den direkte dialog, men også den der foregår, når noget sendes ud i verden, hvor det mødes af andre. Som når en udspændt tråd er slået an og sitrer. Eller som ringene i vandet, hvor stenen ikke længere er synlig.
Egentlig tror jeg, det er de samme temaer og grundfortællinger jeg til stadighed beskæftiger mig med og forsøger at afdække igen og igen.

Generelt mener jeg kunsten har sin største berettigelse, som et sprog, der kan og bør kommentere ind i sin samtid og forholde sig til denne samt livets grundvilkår som sådan.
Der skal være noget på spil, og jeg kan kun tilslutte mig Munch, som udtalte: "Jeg tror ikke på den kunst, som ikke er tvungen frem ved menneskets trang til at åbne sit hjerte. Al kunst - litteratur som musik - må være frembragt med ens hjerteblod. Kunsten er ens hjerteblod.
Hanne Skjold Knudsen | Risgårdevej 46, 9640 Farsø - Danmark | Tlf.: 21389042