Invitation – Holme Kunsthal

 

Værket Invitation behandler begreber som fællesskabet, mødet, åbenhed og lukkethed i bred forstand. Dugen inviterer i sit væsen til en stund, hvor der er mulighed for at samles.
Med komprimeringen og stablingen af de mange duge mimes livet med dets samlinger, dets rytme og gentagelser, dets fællesskaber og mere eller mindre glædelige tilskikkelser.