24! og 1m

 

De to værker undersøger begreber som tiden, døgnet, udholdenhed og acceleration. Hvordan det senmoderne liv spænder individet ud til det yderste… og muligvis undersøger de også begrebet tilgivelse.