Korridor – nedslag og procesfotos fra udstillingen

 

Værkerne Korridor I, II og IV er en del af en større udstilling om døden.

Korridor I og II er dels broderi, dels oliemaleri på tekstil.
Korridor IV består af rhizomatisk plantemateriale fra marehalm.

Omdrejningspunktet er dødens uundgåelighed, og hvordan det at forholde sig til døden kan være en skærpelse af livet.

En korridor defineres ved at være en forbindelsesgang mellem to områder eller tilstande. En passage for bevægelse og erindring. Mellem de levende og de døde. Mellem det enkelte menneske og dets egen død. Men også mellem alt levende. En mulighed for at huske på hvad vi får, giver og er.

Således er der en korridor mellem livet og døden, hvor der er en form for bevægelse og et helt nødvendigt åndedræt, som puster liv i livet.

Dødens endegyldighed tydeliggør livets skrøbelighed, og alt livs forbundethed.  Aspekter der må ses som definerende for eksistensen i alle dens dimensioner, hvilket kalder på opmærksomhed og nærvær.